“Is het goed voor mij en de ander?”

Susannah Temple –

Functional Fluency en TIFF

Communicatie en gedrag zijn één: wat we niet direct uitspreken, zeggen we met ons gedrag en onze lichaamstaal. Je gedrag gaat over wat je doet, hoe je handelt. Gedrag is grotendeels van buiten te zien, maar soms is dat gedrag veel kleiner en voor een ander nauwelijks waarneembaar. Hoe we ons gedragen gebeurt soms bewust, maar meestal onbewust. Essentieel hierbij is de opvoeding. Wij hebben vroeger allemaal geleerd hoe je hoort te communiceren en je te gedragen. Die basis bepaalt wat ieder van ons als ‘normaal’ gedrag ervaart. Al die definities van ‘normaal’ lopen in de samenleving behoorlijk uiteen en dat zorgt dan ook regelmatig voor botsingen. Het contact verloopt dan niet meer soepel, het ‘stroomt’ niet meer.

Op die momenten, die je mogelijk op een of andere wijze in je eigen leven herkent, wordt gedrag een belemmering in het realiseren van wat jij belangrijk vindt.  Ons gedrag helpt ons onze doelen te realiseren. Tegelijkertijd vormt ons eigen gedrag dikwijls het grootste struikelblok voor het behalen van deze doelen.

Het model van Functional Fluency kan je helpen om je eigen gedrag te begrijpen en te ontwikkelen, zodat je beter in staat bent om je doelen te realiseren. Functional Fluency is ontwikkeld vanuit de Transactionele Analyse (TA), een stroming in de sociale psychologie. De vraag  ‘Is je gedrag goed voor jou en de ander?’ vormt de kern van het model.

Meten van effectief en ineffectief gedrag

Susannah Temple is het creatieve brein achter Functional Fluency en de schepper van de TIFF gedragsanalyse. Deze gedragsanalyse geeft je inzicht in hoe jij je energie verdeelt over de verschillende vormen van effectief en ineffectief gedrag. Je kunt de uitslag van het rapport benutten om op een doelgerichte manier gedrag te ontwikkelen. Gedrag dat dicht bij jezelf ligt, gedrag waarmee je de aansluiting houdt met anderen en gedrag waarmee je richting geeft aan en zorg hebt voor je eigen leven en dat van de mensen om je heen.

Na een TIFF Gedragsanalyse:

  • ben je je meer bewust van jouw neiging om bepaald gedrag in te zetten
  • heb je een beter beeld wanneer je gedrag effectief dan wel ineffectief is
  • begrijp je beter waarom communicatie met anderen soms moeizaam verloopt
  • ben je beter in staat een bewuste keuze te maken ten aanzien van je gedrag
  • heb je meer handvatten om je gedrag weer te laten ‘stromen’ en effectief te zijn in je communicatie met anderen.

Investering in jezelf

Voor een TIFF gedragsanalyse met uitgebreide persoonlijke nabespreking investeer je € 345,-. Dit is inclusief rapportage.

Alle prijzen zijn exclusief 21% btw, inclusief koffie/thee, inspiratie, inzichten, persoonlijke aandacht en groei!

Ja, ik heb interesse in TIFF

Ik ben gecertificeerd TIFF-provider (Functional Fluency Nederland)

Tiff-22-300x188